องศาที่ต่างกัน

เพราะ Latitude และ Longtitude ที่ต่างกัน ทำให้

เวลาของเราไม่เท่ากัน

เธอมีเวลาของเธอ

ฉันมีเวลาของฉัน

เราต่างคนต่างมีเวลาที่ต่างกัน

เราจึงไม่ได้พบกัน
Comments